Uw rol als ouders
in de kindertherapie


Als ouder(s) en verzorger(s) speelt u een belangrijke rol in de kindertherapie. Hoewel u niet bij de sessies aanwezig bent, kan het proces niet zonder u plaatsvinden. Daarom voeren we regelmatig gesprekken.

Aanmelding kindertherapie

Voorafgaand aan de therapie hoor ik graag in een intakegesprek van u als ouder - indien mogelijk liefst beide ouders - wat de reden is van de aanmelding. We bespreken hoe u de situatie ervaart en hoe uw kind die beleeft. Maar ook wat u van de kindertherapie verwacht. Daarnaast heb ik praktische gegevens nodig. Daarom krijgt u bij de aanmelding een vragenlijst om thuis in te vullen. Die brengt u mee bij de eerste sessie.

Oudergesprek

Eenmaal per week werk ik individueel met uw kind. Na vijf sessies hebben we steeds een oudergesprek. Daarin bespreken we met elkaar het verloop van de therapie en delen we de vooruitgang. Is het nodig, dan kijken we naar de interactie in het gezin en de samenwerking met de school. Op die manier kunnen we uw kind optimaal ondersteunen. De hele therapie bestaat uit vijf tot maximaal twintig sessies. We ronden de therapie af met een oudergesprek.

Ouderbegeleiding

In sommige situaties is het wenselijk dat ook ouders hulp of ondersteuning krijgen. Dat kan zijn op verzoek van de ouders zelf of op advies van de therapeut.

Dan is ouderbegeleiding mogelijk in allerlei samenstellingen, met beide ouders samen of apart. Dat kan in de vorm van het Atelier ( zie site) of dat ik enkele sessie geef aan u als ouderpaar.

Ouderbegeleiding kan helpen om sturing te geven aan het ouderschap.