Klachtenprocedure

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg, de Wkkgz,van kracht. Deze klachtenwet geldt ook voor zorgverleners in de complementaire zorg. De Wkkgz bepaalt dat cliënten bij onvrede of een klacht eerst de ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen en wanneer dit onvoldoende is, zij zich kunnen wenden tot de geschilleninstantie waar hun zorgverlener bij is aangesloten. Iedere zorgverlener moet een klachtenfunctionaris hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een klachtenreglement hebben dat is vastgesteld in overeenstemming met een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie.

Bij ontevredenheid hoor ik dat vanzelfsprekend het liefste zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103068R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie TCZ).